O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, w skrócie SITLiD, jest organizacją promującą rozwój nowoczesnego leśnictwa, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzacją wśród społeczeństwa wiedzy o leśnictwie, wykorzystaniu drewna oraz ochronie środowiska. Organizujemy szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady, zajmujemy się także działalnością wydawniczą.

Oddział SITLiD w Gdańsku liczy prawie pięciuset członków, którzy rekrutują się spośród pracowników Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  oraz przemysłu drzewnego.

Skład Zarządu Kadencji 2014-2018:

Janusz Mikoś

Janusz Mikoś

Przewodniczący

Sławomir Kuliński

Sławomir Kuliński

Z-ca Przewodniczącego

Bronisław Szneider

Bronisław Szneider

Z-ca Przewodniczącego

Joanna Hoppe - Kowalska

Joanna Hoppe - Kowalska

Sekretarz

Marcin Naderza

Marcin Naderza

Skarbnik

 • Marek Zeman
 • Elżbieta Gostkowska
 • Maciej Piankowski
 • Maciej Kostka
 • Joanna Witkowska
 • Koryna Korolewicz – Knut
 • Mariusz Kaliszewski
 • Roman Tomczak
 • Piotr Kurek
 • Tomasz Marciniak
 • Wiesław Lubiewski
 • Zdzisław Nosewicz
 • Roman Wasilewski