Spotkanie konsultacyjne z byłymi pracownikami LP

powitanie.JPG

Spotkanie konsultacyjne z byłymi pracownikami LP

W piękną słoneczną pogodę w dniu 27 marca 2017r. w Kwaterze Łowieckiej Czarne (Nadleśnictwo Lubichowo) odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego i byłymi pracownikami kierownictwa RDLP i jednostek LP będących na emeryturze. Spotkanie miało na celu zachęcić byłych pracowników do aktywnego włączenia się w ramach Zespołu Konsultacyjnego w pracę na rzecz naszej leśnej społeczności. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji na różne nurtujące ich tematy.

Powitanie uczestników spotkania przez Dyrektora RDLP w Gdańsku, Przewodniczącego ZO oraz Nadleśniczego N-ctwa Lubichowo

Powitanie uczestników spotkania przez Dyrektora RDLP w Gdańsku, Przewodniczącego ZO oraz Nadleśniczego N-ctwa Lubichowo

Continue reading →

sarna w europie.jpg

„Sarna w Europie” – oferta sprzedaży

Sarna w Europie to najnowsza i jedyna od 1970r. publikacja poświęcona najbardziej pospolitemu i jak się wydaje bardzo dobrze poznanemu gatunkowi zwierzyny płowej. Autor Bruno Hespeler, austriacki leśnik i myśliwy, na obserwacje i badania tego sympatycznego zwierzęcia poświęcił całe dekady swojego życia. Wnioski i przemyślenia autora, nie tylko wnikliwe i intrygujące, a często nawet kontrowersyjne, przełamują dotychczasowe przekonania i stereotypy dotyczące sarny. Na ponad 300 stronach ciekawie napisanej i bogato ilustrowanej książki przeczytamy nie tylko o biologii i strategii zachowań tego zaskakującego i niezwykle ciekawego gatunku jeleniowatych, ale także poznamy jego wpływ na ekosystemy leśne oraz nowoczesne, europejskie podejście do selekcji osobniczej i zarządzania populacjami dzikich roślinożerców. Atrakcyjnie wydana i bardzo dobrze przygotowana publikacja dedykowana jest nie tylko leśnikom i myśliwym, ale wszystkim tym, którzy chcą się dowiedzieć co jeszcze ukrywa ten pospolity, ale nie do końca jeszcze poznany gatunek.

sarna w europie.jpg

Autor: Bruno Hespeler

Przekład z języka niemieckiego: Hubert Krych

Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział w Gdańsku.

Pozycja dostępna jest do sprzedaży w gdańskim oddziale SITLiD – cena: 50 zł. Zamówienia należy składać na adres e-mail: sitlid@gdansk.lasy.gov.pl

Polecamy serdecznie!

dsc_4410.jpg

Andrzejki 2016

W dniu 25 listopada 2016r. na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Gdańsk odbyło się tradycyjne spotkanie Andrzejkowe. Jak co roku w spotkaniu udział wzięło wielu członków i sympatyków Stowarzyszenia z wszystkich Kół Zakładowych.

dsc_4410.jpg

dsc_4411.jpg

Zdjęcia: Kol. Michał Grabowski

leśniczówka Szeroki Bór.jpg

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego RDLP Białystok w dniach 26-30.09.2016r.

W dniach 26.09 – 30.09 odbył się wyjazd techniczny Gdańskiego Oddziału SITLiD  obejmujący tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W ostatnim czasie Puszcza Białowieska stała się elementem zainteresowania wszystkich Polaków, leśnicy z Gdańska ruszyli by na własne oczy zobaczyć ogrom szkód i poznać problemy puszczańskich nadleśnictw. Program wyjazdu obejmował trzy puszcze: Piską, Knyszyńską oraz Białowieską. Po zabraniu wszystkich uczestników wycieczki ruszyliśmy autokarem w stronę mazur. Po drodze odwiedziliśmy ekologiczną farmę owczą „Frontiera”, gdzie mieliśmy okazję spróbowania dojrzewających serów. Wieczorem już na terenie Nadleśnictwa Pisz, przy kolacji przywitał nas gospodarz terenu Pan Nadleśniczy Robert Trąbka, który przedstawił nam plan jutrzejszego dnia.

27.09 – Puszcza Piska; Nadleśnictwo Pisz, Nadleśnictwo Maskulińskie

Pierwszym punktem wycieczki była zabytkowa leśniczówka Szeroki Bór. Według niektórych źródeł była to kwatera Göringa, przed wojną ośrodek wypoczynkowy. Niegdyś siedziba Nadleśnictwa Szeroki Bór, teraz Leśnictwa Jaśkowo. Imponujący obiekt został w 2015 roku zmodernizowany. Nadleśnictwo Pisz przywróciło mu przedwojenny blask. Obecnie część leśniczówki dzierżawiona jest na cele turystyczne.

leśniczówka Szeroki Bór.jpg

Pod leśniczówką Szeroki Bór, od prawej: leśniczy leśnictwa Jaśkowo Hubert Małż, sekretarz Tadeusz Wiktorko, Nadleśniczy Robert Trąbka 

Continue reading →

uczestnicy zawodów.jpg

Zawody w strzelectwie myśliwskim

W dniu 25 czerwca br. na strzelnicy myśliwskiej w Bietowie odbyły się zawody w strzelectwie myśliwskim leśników RDLP w Gdańsku „O Puchar Dyrektora RDLP w Gdańsku”. Po uroczystym otwarciu tegorocznych zawodów przez Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego zawodnicy przystąpili do konkurencji. Zawody obejmowały wielobój myśliwski tj. 6 konkurencji.

uczestnicy zawodów.jpg

Continue reading →

prelegent dr hab J. Kocel - IBL w Warszawie

Seminarium szkoleniowe pt.: „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach”

W dniu 25.05.2016r. w siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyło sie seminarium szkoleniowe pt.: „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku i Komisją PTL. Przedmiotowe seminarium miało na celu zapoznanie uczestników spotkania z nowymi poglądami i praktykami z dziedziny gospodarowania i zarządzania populacjami zwierząt, wpływu gospodarki leśnej i łowieckiej na poziom szkód w lasach, charakterystyki szkód powodowanych przez zwierzynę w lasach i metod ich minimalizowania oraz kształtowania się poziomu kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.

Continue reading →

otwarcie seminarium - Dyrektor RDLP w Gdansku - A.Kwiatkowski.jpg

Seminarium szkoleniowe pt.: „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny”

W dniu 5 lutego 2016r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku i Komisją Łowiecką PTL. Przedmiotowe seminarium miało na celu zapoznanie uczestników z wykonywanymi w Lasach Państwowych nowymi metodami inwentaryzowania zwierzyny w łowieckich rejonach hodowlanych, realizowanymi na potrzeby opracowania nowych wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Continue reading →
p1130638.jpg

Noworoczne spotkanie

W dniu 26.01.2016r. na terenie Nadleśnictwa Kartuzy odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITLiD w Gdańsku z gościnnym udziałem Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Janusz Mikoś po uroczystym powitaniu uczestników spotkania, przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

Continue reading →

pieczony dzik.jpg

Andrzejki 2015

Z inicjatywy Zarządu SITLiD Oddział w Gdańsku w dniu 27 listopada 2015r. na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (Nadleśnictwo Gdańsk) odbyło się tradycyjne spotkanie Andrzejkowe. W uroczystości udział wzięli członkowie i sympatycy Kół Zakładowych z terenu RDLP w Gdańsku. Po degustacji pieczonego dzika, przyszedł czas na konkursy, wróżby oraz zabawę taneczną. O tym co nas czeka w przyszłości można było się dowiedzieć u wróżki.

Continue reading →